Finding Hope In a Time of Transition

The Grand Hotel - Finding Hope In a Time of Transition

The Grand Hotel
czwartek 6.12.2018
Z 14:00 Do 17:00
The Grand Hotel
PLKRAKÓW UL. SŁAWKOWSKA 5/7PL: 31-014
Pokaż na mapie
0 Uczestnik

Finding Hope In a Time of Transition
We invite you to join a dialogue with an international group of thought leaders reflecting on the shifts taking place in our world today. As we struggle to meet the challenges of climate change and ecological decline in an increasingly polarized world,   we also find pockets of hope and a vision for how we can achieve a more peaceful and sustainable world community.  As world leaders meet at the United Nations Climate Conference this week to assess the reality of meeting carbon reduction goals, it is critical that civil society leaders gather to address the role of each one of us.   The responsibility to transition to a more sustainable world, caring for each other and all life on our beloved earth, rests not just with governments but with the whole human family.
Dialogue participants include: Benedictine Sister Joan Chittister, Tiokasin Ghosthorse, Sraddhalu Ranade, Acarya Judy Lief, Rev. Richard Cizik, Swami Atmarupananda, Sister Jayanti, Dena Merriam 
RSVP: Marianne Marstrand marstrandm@

The Grand Hotel, Krakow
PL: 31-014, KRAKÓW UL. SŁAWKOWSKA 5/7
Thursday, Dec. 6, 2018
14:00-17:00
Followed by reception & refreshments
Odnaleźć Nadzieję w Czasach Przemian
Zapraszamy na udział w dialogu z międzynarodową grupą autorytetów na temat zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Choć trudno nam czasem sprostać wyzwaniom zmian klimatu oraz pogarszania się środowiska naturalnego w coraz bardziej spolaryzowanym świecie, dostrzegamy również kieszonki nadziei oraz pomysły na osiągnięcie bardziej pokojowej i zrównoważonej społeczności międzynarodowej. Podczas gdy światowi przywódcy spotykają się w tym tygodniu na Konferencji Klimatycznej ONZ w celu oszacowania szans na spełnienie norm redukcji zanieczyszczeń węglowych, istotnym jest, aby przywódcy pozarządowi omówili wspólnie rolę każdego z nas. Odpowiedzialność za stworzenie bardziej zrównoważonego świata, troskę o bliźniego oraz o wszelkie życie na naszej kochanej Ziemi spoczywa nie tylko na rządach państw, lecz na całej rodzinie ludzkiej.
 W dialogu uczestniczyć będą między innymi: Siostra Benedyktynka Joan Chittister, Tiokasin Ghosthorse, Acarya Judy Lief, Wielebny Richard Cizik, Swami Atmarupananda, Siostra Jayanti, Dena Merriam
Prosimy o potwierdzenie przybycia u: Marianne Marstrand marstrandm@gpiw.org

Pokaż więcej

Grand Hotel, Kraków
Czwartek, 6 grudnia 2018 roku
14:00-17:00
Po spotkaniu odbędzie się również przyjęcie i poczęstunek
 
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.