KROCZYCE TOUR Koleżenskie Zawody Jeździeckie w Skokach i Ujeżdżeniu FANTAZJA

Kroczyce - KROCZYCE TOUR Koleżenskie Zawody Jeździeckie w Skokach i Ujeżdżeniu FANTAZJA

sobota 25.4.2015
Z 9:00
Kroczyce
PolandKroczycePrzybyszów 1742-425
Pokaż na mapie
142 Uczestnik
Kroczyce Tour 2015 to cykl zawodów jeździeckich, na które serdecznie chcemy Państwa zaprosić. I-sze eliminacje do wielkiego finału odbędą się 25.04.2015r.

REGULAMIN ZAWODÓW KROCZYCE TOUR 2015

1. Kroczyce Tour to cykl koleżeńskich zawodów jeździeckich w dyscyplinie skoków i ujeżdżenia opartych na regulaminie ustalonym przez ORiTK Fantazja Kroczyce.

2. Kroczyce Tour odbywać się będzie ze wzrastającym stopniem trudności.
Etap pierwszy :
25. kwietnia 2015
I eliminacje do finału
ujeżdżenie - L 4
skoki mini LL - do 40cm
skoki LL - do 80cm

Etap drugi:

Pokaż więcej
21 czerwca 2015
II eliminacje do finału
ujeżdżenie - L 8
skoki mini LL - do 50cm
skoki LL - do 90cm

Etap trzeci:
22 sierpnia 2015
FINAŁ
ujeżdżenie - program dowolny z wykorzystaniem podanych elementów
skoki mini LL - do 60cm
skoki LL - do 100cm

3. Zawody składające się na poszczególne etapy Kroczyce Tour są osobno klasyfikowane i nagradzane (jako osobne zawody).
Oprócz tego przez uczestników wszystkich trzech etapów gromadzone są punkty z eliminacji oraz finału.

(ujeżdżenie - sumowane punkty w procentach
skoki - sumowane punkty karne oraz czas przejazdów)

4. Do klasyfikacji z całego cyklu Kroczyce Tour dopuszczeni są tylko zawodnicy biorący udział w całym cyklu (startujący we wszystkich etapach danego konkursu/konkursów)
Klasyfikacja Kroczyce Tour odbędzie się w czasie ostatniego etapu(finału), a zawodnicy będą osobno ocenieni i nagrodzeni za cały cykl.
Zawodnicy biorący udział w Iszych eliminacjach nie są zobowiązani do wzięcia udziału w całym cyklu.

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników i luzaków, koni, jak również w wypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów jak i innych zdarzeń losowych podczas Kroczyce Tour.
Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia spowodowane przez nich samych, ich pracowników i ich konie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów,
zmiany terminu lub odwołania zawodów w wypadku braku minimalnej ilości zgłoszeń. (min 15 zawodników)

Liczba zgłoszeń jest OGRANICZONA! decyduje kolejność zgłoszeń.

Na miejscu zawodów uczestnicy oraz goście mają możliwość zakupienia ciepłego posiłku oraz napojów.

KWESTIE NIEPORUSZONE W REGULAMINIE KROCZYCE TOUR SĄ WYMIENIONE W REGULAMINIE ZAWODÓW PONIŻEJ


INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW
REGULAMIN ZAWODÓW, wstępny program dnia

Koleżeńskie Zawody Jeździeckie 2015
w konkurencji: ujeżdżenie, skoki

1. Organizator: Rekreacyjny Ośrodek Rekreacji i Turystyki Konnej FANTAZJA Kroczyce

2. Miejsce zawodów: ORiTK FANTAZJA, Kroczyce, ul. Przybyszów 17

3. Termin zawodów (jednocześnie I-szych eliminacji do finału Kroczyce Tour)
25 kwietnia 2015
godzina rozpoczęcia: 9:00

4. Warunki techniczne:

parkur - podłoże z trocinami
czworobok - podłoże z trocinami, 20x40
rozprężalnia - podłoże trawiaste

Zawody są rozgrywane zgodnie z Regulaminem ORiTK FANTAZJA

5. Zgłoszenia:

Martyna Barczyk, 508-478-103termin zgłoszeń wstępnych: 12.04.2015
termin zgłoszeń OSTATECZNYCH 18.04.2015 godz. 18:00

zgłoszenie musi zawierać
Imię i nazwisko uczestnika
nr PESEL, adres zamieszkania
imię konia
informacja o aktualnych szczepieniach
nr konkursu/konkursów

osoby zainteresowane wynajęciem boksów powinny zaznaczyć to w mailu ze zgłoszeniem (ilość boksów ograniczona)

Informacje dotyczące formy i terminów płatności otrzymają Państwo wiadomości zwrotnej na zgłoszenie.

6. Uczestnicy -
zgłoszeni zawodnicy po uiszczeniu wpłaty wpisowego,
posiadający najwyżej brązową odznakę (odznaki nie są wymagane, zawodnicy, którzy posiadają brązową odznakę również mogą startować w Koleżeńskich zawodach jeździeckich)

zawodnicy posiadający licencję PZJ i srebrną odznakę PZJ są dopuszczeni do przejazdu poza konkursem.

7. Sędziowie:

Marcin Kural - dyscyplina ujeżdżenia
Karol Walas - dyscyplina skoków

9. Program zawodów

Sobota, 25 kwiecień 2015 godz. 9:00

* Konkurs nr 1 - ujeżdżenie, program L4

* przerwa

* konkurs nr 2 - skoki, MINI LL do 40cm wys.
* konkurs nr 3 - LL skoki, do 80cm wys.

przewidywany pokaz ujeżdżenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Dokumenty jeźdźców i koni zgodne z aktualnymi regulaminami przepisami:

zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, a dodatkowo niepełnoletni uczestnicy obowiązkowo zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
Każdy uczestnik zobowiązany jest startować w kasku, a dzieci do lat 12 również w ochronnej kamizelce jeździeckiej.
Uczestnicy są zobowiązani posiadać ubezpieczenie od NNW
konie startujące muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne oraz aktualne szczepienie przeciw grypie

Dokumenty należy dostarczyć do wyznaczonej wcześniej osoby najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem konkursów

2. Opłaty za udział w Koleżeńskich zawodach jeździeckich

WPISOWE - 50 zł - jest potwierdzeniem udziału w zawodach, należy wpłacić najpóźniej do dnia zgłoszeń ostatecznych
[kwota nie jest zwracana w wypadku nieobecności zawodnika]

część kwoty przeznaczona jest na nagrody.

STARTOWE - 30 zł od konkursu

KAŻDY ZAWODNIK MA ZAPEWNIONY CIEPŁY POSIŁEK

3. NAGRODY
- Nagrody rzeczowe przewidziane są dla pierwszych trzech miejsc każdego konkursu
- nagroda niespodzianka
- Floot's dla każdego uczestnika

4. SPONSORZY
sponsorem nagród są
Amigo-Sklep Jeździecki
Hotel Fajkier Wellness & SPA
Betoniarnia Kaczmarek
ORiTK FANTAZJA

5. Na miejscu zawodów uczestnicy oraz goście mają możliwość zakupienia ciepłego posiłku oraz napojów.

Właściciele koni mają możliwość wynajęcia boksu na czas zawodów.
UWAGA - ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
koszt to 25zł - boks + pierwsza ściółka

Dla zainteresowanych jest możliwość zakupienia siana - kostka 10 zł.

Na terenie zawodów będą wyznaczone stanowiska do przywiązania i oporządzenia koni.

Zapewniamy miejsce do zaparkowania przyczep do przewozu koni.

6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników i luzaków, koni, jak również w wypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów jak i innych zdarzeń losowych podczas zawodów.
Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia spowodowane przez nich samych, ich pracowników i ich konie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów,
zmiany terminu lub odwołania zawodów w wypadku braku minimalnej ilości zgłoszeń. (min 15 zawodników)

Liczba zgłoszeń jest OGRANICZONA! decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Zasady towarzyszące konkursom

Każdy koń może wystartować maksymalnie 3 razy.

Obowiązuje schludny, elegancki strój [ nie koniecznie strój konkursowy]

UJEŻDŻENIE -

DOPUSZCZONE JEST UŻYCIE POMOCY - czambon gumowy.

możliwe dwie pomyłki w programie, trzecia - eliminacja
opuszczenie czworoboku w trakcie przejazdu - eliminacja

SKOKI -

zrzutka - + 4 punkty karne
możliwe dwa wyłamania, trzecie - eliminacja
upadek - eliminacja
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.