VII Miejski Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 - VII Miejski Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
czwartek 24.5.2018
Z 10:00 Do 13:00
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
PolandZabrzeul. 3 Maja 1241-800
Pokaż na mapie
4 Uczestnik
VII MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „WIERSZOLAKI NA SCENĘ”
zwieńczony spektaklem teatralno – improwizowanym z udziałem laureatów
Wzór karty zgłoszenia do pobrania już wkrótce na stronie
REGULAMIN
ORGANIZATORZY
• Towarzystwo Artystyczne T.Art
• Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

I. CELE KONKURSU:
1. zaangażowanie jak najszerszej grupy dzieci w wieku przedszkolnym,
2. wprowadzanie estetyki i kultury żywego słowa już wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
3. rozpowszechnianie wartościowej poezji i prozy, poszerzanie wiedzy na temat literatury dziecięcej,

Pokaż więcej
4. promowanie dzieci szczególnie utalentowanych,
5. upowszechnianie wiedzy na temat kultury żywego słowa wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, poprzez wymianę doświadczeń i korzystanie z fachowych rad aktorów.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
• konkurs recytatorski „Wierszolaki na scenę” ma zasięg miejski i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat). Nie dopuszcza się udziału dzieci uczęszczających już do szkoły. Dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-III) zapraszamy do uczestnictwa w Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz Lidze Recytatorskiej.
• uczestników konkursu mogą zgłaszać przedszkola, ale także rodzice, opiekunowie,
• warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru zgodnego z regulaminem,
• karty zgłoszeń uczestników należy przesyłać do 18 maja 2018r., na adres mailowy: borkasia@autograf.pl lub Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12, tel./fax: 32-2715911, z dopiskiem – dla Katarzyny Boroń
• termin konkursu: 24 maja 2018 r., godz. 10.00 lub 11.30 (przewidujemy eliminacje w dwóch turach) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 12 ( galeria Piwnica),
UWAGA! Szczegółowych informacji na temat Konkursu „Wierszolaki na scenę” udziela Katarzyna Boroń 505 356 642 e-mail: borkasia@autograf.pl


III. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Konkurs ma charakter indywidualny (nie ma możliwości udziału grup)
• uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy o dowolnej tematyce. Maksymalna długość występu - 3 minuty!
• oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora,
• oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),
b) kultura słowa - m.in. dykcja, artykulacja, emisja),
c) interpretacja utworów,
d) ogólny wyraz artystyczny.
• decyzja jury jest ostateczna.

IV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów ( konkurs jest wspierany finansowo przez miasto Zabrze),
• podsumowanie konkursu zwieńczone spektaklem teatralno – improwizowanym w wykonaniu laureatów odbędzie się podczas Festiwalu Kwiatów w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu 23 lub 24 czerwca 2018 r. (dokładna data i godz. podane zostaną w terminie późniejszym).


Organizatorzy
Katarzyna Boroń
Beata Wyrzykowska-Piesik
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.