Szanse i zagrożenia dla gospodarek europejskich XXI wieku

Royal Park Hotel & SPA - Szanse i zagrożenia dla gospodarek europejskich XXI wieku

Royal Park Hotel & SPA
czwartek 18.10.2018
piątek 19.10.2018
Do 21:00
Royal Park Hotel & SPA
PolandMielnoWakacyjna 676-032
Pokaż na mapie
7 Uczestnik
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej wraz PTE Oddział w Koszalinie mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „SZANSE I ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ XXI WIEKU Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW REGIONALNYCH”, która odbędzie się 18-19 października 2018 r. Konferencja jest zorganizowana z okazji podwójnego jubileuszu: 25-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz 60-lecia istnienia PTE na Pomorzu Środkowym.

Gościem honorowym konferencji będzie Pani Prezes PTE prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

Zakres tematyczny konferencji – Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych:

* aspekt środowiskowy (ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo),
* aspekt społeczno-kulturowy (kwestie demograficzne, socjalne, polityka społeczna, rozwiązania instytucjonalne),
* aspekt gospodarczy (globalizacja, konkurencyjność, rynek energii, rolnictwo, zrównoważony rozwój),
* aspekt prawno-administracyjny (umowy handlowe, podstawy prawne zabezpieczające rozwój regionalny, produkt regionalny),
* aspekt bezpieczeństwa (demokracja a prawo człowieka do pracy).
Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuły będą publikowane w jednym z poniższych czasopism:

* Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
* Journal of Agribusiness and Rural Development (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji angielski,

Pokaż więcej
* Studia Prawno-Ekonomiczne (12 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
* NTERCATHEDRA (10 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,
* Zeszyty Naukowe WNE (6pkt na liście MNiSW), język polski lub angielski.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie nie tylko platformą prezentacji wyników pracy naukowej, wymiany myśli i poglądów na tematy ekonomiczne, ale posłuży również nawiązaniu kontaktów, które w przyszłości zaowocują wartościowymi pomysłami i inicjatywami o charakterze naukowym, projektowym i zawodowym.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.