II Akademickie Zawody Pole Dance

II Akademickie Zawody Pole Dance

sobota 17.11.2018
Z 14:00 Do 17:00
Poland
12 Uczestnik
Już 17.11.2018 zapraszamy wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich sił przed jury. Przewidujemy dla Was 9 kategorii:

1. APD
- dzieci w wieku 6 - 12 lat
dzieci w wieku 13 -17 lat

5.Men

Solo 40 +
Solo Intermediate
solo advance

Regulamin
§1 Postanowienia ogólne


Pokaż więcej
1. Akademickie Zawody Pole Dance organizowane są przez Akademię Pole Dance, znajdującej się przy ulicy Gdańskiej 44 w Bydgoszczy.
2. Zawody odbędą się 17.11.2017 dokładny adres pojawi się wkrótce
3. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub jego skanu oraz linku do filmu prezentacyjnego lub video z własnym pokazem w formie załącznika.do dnia 31.06.2018 na adres: apd_bydgoszcz@onet.pl
-W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonują rodzice.
-Formularz pojawi się do 19.02.2018
-Czas nagrania video filmu do kwalifikacji od 1:30 do max 2:30 w ciągu, film nie może być edytowany
5. Minimalna liczba uczestników w danej kategorii to 3 osoby.
6. Maksymalna liczba uczestników w danej kategorii to 15 osób.
7. Ogłoszenie wyników najpóźniej do 13.07.2018

Płatności

-każda osoba zgłaszająca się na zawody ma obowiązek dokonania płatności
- w przypadku występów solo - 50 zł
- duety 70 zł
płatność ta nie jest zwrotna

-po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń , osoby które przejdą dalej mają obowiązek dopłaty do swojego zgłoszenia
solo 50 zł
duety 70 zł
dzieci 30 zł
Opłata wpisowa jest płatna w ciągu 7 dni od potwierdzenia przez organizatora udziału w zawodach

Numer konta zostanie przesłany drogą mailową.

- każdy z zawodników ma prawo zabrać ze sobą 1 osobę towarzyszącą w ramach wpisowego z 50 % zniżką

-Zawodnik który zrezygnuje ze startu w zawodach na 3 tygodnie przed zostaje zdyskwalifikowany, oraz nie może wziąć udziału w kolejnej edycji zawodów ,wyjątkiem jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego


8. W kategorii średniozaawansowanej mogą wziąć udział osoby, które są kursantami Pole Dance nie dłużej niż 3 lata i nie są instruktorami Pole Dance oraz innych form pochodnych związanych z Pole Dance,oraz nie zdobyły miejsca na podium w innych zawodach.W tej kategorii zabrania się takich figur jak Iron X , Human Flag, czy Deadlift.,rainbow marchenko,eagle

9. W kategorii zaawansowanej mogą wziąć udział osoby, które w dniu zgłoszenia są kursantami Pole Dance dłużej niż 3 lata i nie są instruktorami Pole Dance oraz innych form pochodnych związanych z Pole Dance.

10. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania regulaminu zawodów oraz do wyrażenia zgody na publikację wizerunku.

przystępując do finału oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w
zawodach i nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne mogące wpłynąć na pogorszenie
jego stanu w trakcie konkursu.

musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące udział w zawodach
sportowych oraz dokument tożsamości potwierdzający ukończone 18 lat w dniu zawodów z
wyjątkiem kategorii Dzieci.

jest zobowiązany przebywać w pobliżu miejsca imprezy na wypadek zmiany planu imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności występów w zależności od sytuacji w dniu zawodów

się w dniu zawodów spożywania alkoholu, używek, narkotyków, substancji
odurzających oraz innych substancji mogących wpłynąć na stan zawodnika

§2. Układ

1. Zawodnik przygotowuje układ do wybranego przez siebie utworu.

2. Układ nie może być krótszy niż 3:00 minuty oraz nie może być dłuższy niż 3:30 minut, oraz 4:30 w przypadku Duetów.

3. Zawodnik ma obowiązek dostarczyć organizatorowi muzykę drogą elektroniczną na adres apd_bydgoszcz@onet.pl do dnia 31.09.2018

4. Zawodnicy będą mieć do dyspozycji 2 rury (statyczną i obrotową). Przewidywana średnica 43mm Szczegółowa informacja zostanie podana zawodnikom do 30.06.2018

5. Po lewej stronie znajdować się będzie rura obrotowa , a po prawej statyczna (widok z perspektywy zawodnika)


§3. Punktacja

1. Zawodnicy punktowani będą w następujących kategoriach :
- wykorzystane figury
- przejścia pomiędzy figurami (dynamika, stopień trudności)
- wykonanie układu (m.in. pointy, brak zbędnego poprawiania, akcentowanie i interpretacja muzyki)
- choreografia (ogólny pomysł na układ)
- makijaż, strój, scenografia (rekwizyty)

Ujemne
opadanie, poślizgnięcia, awarie-dysfunkcje stroju, nieodpowiednie ruchy.

3. Organizator do dnia 31.07.2018 zobowiązuje się do udostępnienia karty punktacyjnej

4. Jury będzie zasiadać w liczbie 4 osób. Organizator do dnia 15.08.2018 ogłosi skład jury.

5. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za :
a) Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie lub uwag organizatora
b) za niestosowny strój (erotyczny lub odsłaniający intymne części ciała)

6. O dyskwalifikacji decyduje jury konkursowe.

§4. Nagrody

1. Nagrody zostaną ufundowane przez Akademię Pole Dance oraz sponsorów.

2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymają puchar lub medal oraz nagrodę.Więcej szczegółów wkrótce

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

§5. Postanowienia końcowe

1. W dniu zawodów na terenie Kina adria będą mogły przebywać wyłącznie osoby posiadające wejściówkę.

2. Sprzedaż wejściówek rozpocznie się 1.06.2018 wejściówki będzie można nabyć w recepcji Akademii Pole Dance w Bydgoszczy do wyczerpania miejsc bądź drogą mailową

4. Koszt wejściówki wynosi
- 100 zł
dzieci 40 zł
- dzieci do lat 6 - wchodzą za darmo


5. O nabyciu wejściówki decyduje kolejność rezerwacji, a następnie wpłaty.

6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akademickich Zawodach Pole Dance.

7. W przypadku niejasności i pytań, prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem apd_bydgoszcz@onet.pl lub telefonicznie 532 459597

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub odwołania zawodów jeżeli nie zostanie zebrana wymagana liczba osób.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.