Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoa...

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
piątek 14.12.2018
Z 9:00 Do 16:00
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
PolandWroclawDyrekcyjna 37/4750-528
Pokaż na mapie
3746 Uczestnik
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia
Terminy szkolenia: 14.12.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień.
Program:

1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych
2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10. Konsekwencje przyjmowania:
a) alkoholu
b) opiatów
c) kannabinoli
d) leków uspokajających i nasennych
e) kokainy

Pokaż więcej
f) substancji stymulujących ( np. kofeiny)
g) substancji halucynogennych
h) lotnych rozpuszczalników
3. Stany kliniczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:
a) ostre zatrucia
b) szkodliwe używanie substancji
c) zespoły uzależnienia
d) zespoły abstynencyjne
e) zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości
f) zaburzenia psychotyczne
g) zespół amnestyczny
h) rezydualne i późno ujawniające się inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
4. Postępowanie wobec osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy.
5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem abstynencyjnym.
7. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem amnestycznym.
8. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi.
9. Terapia uzależnień i zaburzeń psychicznych spowodowanych środkami psychoaktywnymi.
10. Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.