Konferencja "Krajobraz i doświadczenie"

Kulturowe studia krajobrazowe / Cultural Landscape Studies - Konferencja "Krajobraz i d...

Kulturowe studia krajobrazowe / Cultural Landscape Studies
czwartek 27.9.2018
piątek 28.9.2018
Do 3:00
Kulturowe studia krajobrazowe / Cultural Landscape Studies
PolandGnieznoul. Kostrzewskiego 5-762-200
Pokaż na mapie
20 Uczestnik
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Krajobraz i doświadczenie”, organizowaną przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM i Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW w dniach: 27-28 września 2018 w Gnieźnie.


Krajobraz należy do pojęć uznawanych za tradycyjne i osadzone w tradycyjnym wariancie estetyki. Być może z tego powodu nie doczekał się on dostatecznych, wyjąwszy estetykę środowiskową, estetycznych ujęć, które pokazałyby jego aktualność i podatność na przeobrażenia wynikające z transformacji kultury. Tymczasem, już przy bliższym wglądzie ukazuje on swoją złożoność i wieloznaczność, nierozwiązywalną w drodze prostej konstatacji, wiążącej go obrazem i wyobrażeniem. Tej zawiłości nie odczuwa się w języku potocznym i naszym codziennym obcowaniu z otaczającymi nas pejzażami, ujawnia się ona, gdy krajobraz próbujemy zdefiniować i osadzić w przestrzeni badawczej, traktując go jako narzędzie poznania świata zewnętrznego. Jeżeli dzisiejsza estetyka charakteryzuje się newralgiczną wrażliwością na przemiany współczesnej kultury, rozszerzając na nią swoje pole badawcze, tym bardziej powinna uwzględniać w nim pojęcie i zjawisko krajobrazu. Ponadto, jeżeli estetyka odnotowuje zmieniający się charakter doświadczenia świata, tym bardziej powinna poddać analizie rodzaj doświadczenia towarzyszącego naszemu postrzeganiu krajobrazu. Jako pojęcie korelujące z wielością zjawisk współczesnej kultury i zagadnień określających jej naturę, krajobraz wymaga wnikliwszych analiz, które pozwolą ocenić jego przydatność do interpretacji świata współczesnego.
Konferencja „Krajobraz i doświadczenie” ma na celu przełamanie tego impasu i wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz krajobrazu jako takiego i towarzyszącego mu doświadczenia. W związku z tym proponujemy obszary problemowe:
1. Doświadczenie krajobrazu: estetyczne czy kulturowe?
2. Transformacje krajobrazu: od krajobrazu malowniczego do postindustrialnego.
3. Krajobraz: między ideą a procesem.
4. Krajobraz i estetyka ekologiczna.
5. Krajobraz jako przestrzeń badań posthumanistycznych?

Konferencja odbędzie się w dniach: 27-28 września 2018 r. w Gnieźnie, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7.

Abstrakty do 200 słów (z sugerowanym numerem ścieżki) prosimy przesyłać na adres: gnieznokonferencja@wp.pl do 31 marca 2018 r. O przyjęciu referatów poinformujemy 20 kwietnia 2018 r. Wówczas też przekażemy dalsze informacje.


Pokaż więcej
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (250 zł doktoranci).
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.