Dzień otwarty 2018 w ZSZ BIECZ

Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu - Dzień otwarty 2018 w ZSZ BIECZ

Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
sobota 9.2.2019
Z 17:00
niedziela 10.2.2019
Do 17:00
Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
PolandBieczul. Kazimierza Wielkiego 1138-340
Pokaż na mapie
19357 Uczestnik
9 lutego 2018 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
9 lutego 2018 roku Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu otwiera swe podwoje dla gimnazjalistów. Będziemy prezentować ofertę edukacyjną szkoły, kierunki kształcenia zawodowego, specyfikę zajęć pozalekcyjnych oraz bazę dydaktyczną.

Zapraszamy do placówki, w której, według zgodnej opinii uczniów, rodziców i nauczycieli, panuje miła atmosfera, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są bardzo dobre. Sprzyja to zdobywaniu wiedzy przez uczniów i rozwija ich twórcze postawy. W szkole wolnej od agresji, przemocy i nałogów nasza młodzież czuje się pewnie i bezpiecznie.


Uczniowie znają swoje prawa wynikające z konwencji praw człowieka, konwencji o prawach dziecka, ze Statutu Szkoły oraz innych praw oświatowych. Szanujemy i przestrzegamy zasady demokracji i staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych uczniów.


W trakcie nauki szkolnej zwracamy szczególną uwagę na organizowanie, ocenianie i planowanie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, sprawne posługiwanie się komputerem.


Grono nauczycielskie naszej szkoły, pracownicy administracji i obsługi zgodnie pracują jak dobrze zgrany zespół, mając za ważnych partnerów uczniów i rodziców,Pokaż więcej
Jeśli więc, drogi Gimnazjalisto, zależy Ci na solidnym zawodowym wykształceniu, które zapewni Ci wymarzony zawód w przyszłości, jeśli cenisz dobrą i twórczą atmosferę pracy oraz bezpieczeństwo, zostań uczniem Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, a wcześniej …zajrzyj do nas w Dzień Otwarty Szkoły 9 lutego 2018 r. Szczegóły wkrótce.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.