Aukcja na Dożą Skarbonkę, ed. VIII - rozliczamy

Aukcja na Dożą Skarbonkę, ed. VIII - rozliczamy

środa 31.7.2019
Z 17:00
wtorek 13.8.2019
Do 20:00
Poland
153 Uczestnik
VIII edycja bazarku trwa do 13.07.2017, do godz. 19.00
Wszystkie wystawione na tym bazarku fanty są moją własnością, bądź osób, które dochód z ich sprzedaży przeznaczyły na zasilenie Dożej Skarbonki.
Doża Skarbonka to fundusz na nagłe i niespodziewane potrzeby dogów niemieckich zarówno znajdujących się pod opieką organizacji pomocowych, jak i w uzasadnionych przypadkach, posiadających właścicieli.
Środki, które uda się zgromadzić w Skarbonce będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc w nagłych, jak też i ciężkich, przewlekłych przypadkach dogów potrzebujących pomocy.
Dogi posiadające właścicieli mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na zasadzie użyczenia, tzn. przynajmniej część otrzymanych pieniędzy powinna wrócić do Skarbonki czy to w postaci gotówki, czy w postaci rzeczy, które można spieniężyć na bazarku.
Aby uzyskać pomoc finansową wystarczy zwrócić się do mnie i przedstawić sytuację doga, który potrzebuje wsparcia. Decyzja o udzieleniu takiej pomocy zapada komisyjnie i musi być jednogłośna. W skład komisji oprócz mnie (Alla Chrzanowska) wchodzi 3 osoby: Małgorzata Gołko, Andrzej Załęski i Jolanta Ratajczak. Wysokość udzielonej pomocy jest zależna od zasobności Skarbonki, tak więc im więcej w niej będzie, tym większa suma może być użyczona. Uwaga! W przypadku dogów posiadających właścicieli Doża Skarbonka NIGDY nie może pokryć całości wydatków. Wymagany jest przynajmniej minimalny wkład własny właścicieli.

W urzędzie skarbowym sprawdzone czy tego typu przychody powinny być opodatkowane – nie opodatkowuje się sprzedaży internetowej rzeczy prywatnie wystawianych na cele charytatywne.

Biorąc udział w tym bazarku akceptujecie następujące zasady:
1. Aukcja trwa do 13.07.2017, do godz. 19.00. Po zakończonej aukcji w przypiętym poście rozliczeniowym pojawi się informacja, kto wygrał aukcję, jaką kwotą i jaki jest koszt wysyłki, odpowiednią adnotację umieszczę także pod postem z danym fantem. Po skończonej licytacji kupujący otrzymuje nr konta na PW.
2. Licytujemy pod zdjęciem przedmiotu, w komentarzu, przebijając o pełne złotówki, za wyjątkiem fantów, których cena ma grosze, gdzie przyjmuję przebicie o 0,50 zł do wyrównania pełnej kwoty, później również o 1,00
3. Na wpłaty czekam 5 dni od momentu wysłania PW. Datę wysłania PW podaję w oddzielnym poście, zaksięgowanie wpłaty i wysyłki podaję w poście rozliczeniowym. Wszelkie nadpłaty (jeśli takie będą) także zamieszczam w przypiętym poście rozliczeniowym i ujmuję w rozliczeniu ogólnym.
4. Wysyłka następuje w dniu zaksięgowania wpłaty lub w następnym dniu roboczym. Dokładną datę podaję w poście rozliczeniowym. Nie ponoszę odpowiedzialności w przypadku nieodebrania przesyłki w terminie. W przypadku nie wysłania mi zwrotnego PW z adresem wysyłam na adres z przelewu.
5. Osoby awanturujące się namawiamy do „nałożenia krawata”, bo wiadomo, że „klient w krawacie jest mniej awanturujący się”, a jeśli to nie pomoże, to usuwamy z bazarku, podobnie jak obraźliwe i jątrzące komentarze.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.