Egzamin wstępny do seminarium!

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej - Egzamin wstępny do seminarium!

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
sobota 16.9.2017
Z 10:00 Do 13:00
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
PolandElblagBożego Ciała 1082-300
Pokaż na mapie
32170 Uczestnik
Papież Franciszek w Przesłaniu do biskupów polskich z okazji wizyty „Ad limina Apostolorum” zachęca Kościół w Polsce do wytrwałej i nieustannej modlitwy o powołania kapłańskie oraz do konkretnych działań duszpasterskich służących budzeniu i kształtowaniu powołań do kapłaństwa. Prosimy Przewielebnych Księży o pomoc w rozeznawaniu powołania oraz kierowanie do naszego Seminarium Duchownego młodych mężczyzn, którzy pragną poświęcić się na wyłączną służbę Chrystusowi. Tegoroczni maturzyści mogą zgłaszać się do Seminarium zaraz po zakończeniu egzaminów maturalnych.

A oto spis dokumentów, jakie powinien ze sobą przywieźć kandydat:

Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,
Własnoręcznie napisany życiorys,
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
Świadectwo dojrzałości (oryginał),
Świadectwo chrztu,
Świadectwo bierzmowania,
Opinia Księdza Proboszcza,
Opinia katechety,
Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),
Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),

Pokaż więcej
Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL
Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM w wysokości 85 zł.
Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!

Z każdym z kandydatów moderatorzy WSD przeprowadzą rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o pracę pisemną. Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 600 131 801) i wypełnić odpowiednie formularze.


Dnia 15 września (piątek) br. o godz. 10.00 w budynku Seminarium Duchownego odbędzie się egzamin wstępny dodatkowy dla kandydatów do seminarium, którzy zgłoszą się po5 lipca br.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.