Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego

Hotel Mercury Lublin - Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego

Hotel Mercury Lublin
czwartek 25.5.2017
Z 8:30 Do 17:00
Hotel Mercury Lublin
Poland
19 Uczestnik
Celem konferencji jest przedstawienie problematyki wynagradzania twórców w szerokiej perspektywie. Obejmuje ona nie tylko twórców muzycznych i artystów wykonawców, w stosunku do których kwestie wynagradzania były i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Zamiarem organizatorów jest rozciągnięcie dyskusji naukowej również na innych autorów, w szczególności wynalazców, projektantów oraz naukowców. Zagadnienia z tym związane są aktualne. Towarzyszy im dynamiczny rozwój ustawodawstwa, zwłaszcza w dziedzinie kontrowersyjnej tematyki komercjalizacji wyników badań naukowych i prac naukowych i tzw. „uwłaszczenia naukowców”. Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili specjalistów zajmujących się prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności wynagradzaniem autorów. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z wynagradzaniem przede wszystkim w świetle prawa autorskiego, które stanowi główny układ przedstawianych referatów oraz dyskusji. Niemniej jednak mogą się pojawić również wątki z zakresu własności przemysłowej w celu lepszej prezentacji kwestii problemowych. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób – przedstawicieli nauki, twórców i artystów wykonawców, organizacji zbiorowego zarządzania i wszystkich osób stykających się z zagadnieniami wynagrodzenia autorskiego w codziennej pracy zawodowej.

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Pro Scientia Iuridica, Stowarzyszenie KOPIPOL, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 25.5.2017 r. w Lublinie.

Więcej informacji na stronie:


Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Okaż trochę miłości.

Daj nam się podoba!

Dziękuję.

Jak co chcesz pomoc dużo.

Dziękuję.